Fakulta umění a architektury TUL

Fakulta umění a architektury TUL

Studentská 1402/2
460 01 Liberec I-Staré Město

Informace o instituci Fakulta umění a architektury TUL

V roce 1994 nově založená Fakulta architektury Technické univerzity
v Liberci (FA TUL) chce zprostředkovat svým absolventům vnímání architektury ve všech jejích aspektech. Klade přitom důraz na tvořivé a koncepční zaměření práce architekta. Fakulta usiluje o vytvoření dynamického studia, odpovídajícího současnému stavu a vývoji názorů na výuku architektury ve světě a doprovázeného mobilitou studentů i vyučujících.

Studium je chápáno jako příležitost pro diskusi mezi studenty a vyučujícími, umožňující společné hledání a nacházení. V tomto dialogu chce fakulta vychovávat všestranně vzdělané architekty s rozhledem v oborech architektury, stavby měst a souvisejících oborech, jako profilované partnery a protějšky stavebním inženýrům a odborníkům speciálních profesí, s nimiž architekt spolupracuje. Studium architektury na FA nabízí vysokoškolské vzdělání s vyvážeností výtvarné, humanitní a technické složky. Studijní program je sestaven tak, aby umožnil studentům dosažení kvalifikace, nutné k uplatnění v architektonických kancelářích a - po předepsané praxi - získání autorizace pro výkon samostatného povolání. Během studia si studenti průběžně ověřují osvojené informace a teoretické znalosti na návrzích a projektech konkrétních objektů.

 

Kde nás najdete?

Zobrazit